Positieve resultaten energieopwekking in woningproject

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de resultaten bekend gemaakt van de mate van energieopwekking van zonnepanelen op vijf zogenoemde koloniewoningen in het Excellent Gebied Westerveld in Drenthe. Een jaar lang zijn vijf van de negen nieuwe woningen gemonitored op het gebruik van stroom en warm water enerzijds en de opbrengst van gemeenschappelijke zonnepanelen anderzijds. De energieopwekking valt ongeveer tien procent hoger uit dan tevoren op basis van berekeningen was ingeschat.

Uit het onderzoek blijkt nu dat het saldo van een laag energieverbruik tegenover de opbrengst van de energieopwekking voor een aantal woningen zelfs positief is, met andere woorden, de woningen leveren meer energie dan ze verbruiken. Dit is des te opmerkelijker gezien het feit dat niet alle zonnepanelen op het (zonnige) zuiden konden worden gericht.

Het energiesysteem in de Drentse koloniewoningen is als volgt ingericht: aardwarmte zorgt voor de energie in combinatie met een warmtepomp die de verwarming en koeling regelt. Zowel warmte en koelte worden vervolgens afgegeven via de vloerverwarming. In de behoefte aan warm water wordt voorzien door een zonneboiler en een zonnecollector op het dak van de woning. De eigen zonnecelinstallatie die buiten de woning op het erf is geplaatst wekt dan weer de stroom op voor beide installaties (zonneboiler en zonnecollector).
Het energieverbruik zelf kan laag blijven doordat de buitenmuren kierdicht zijn geïsoleerd en er drielaags glas is gebruikt voor de ramen. Tevens is er in het hele huis ledverlichting geïnstalleerd alsmede een luchtverversingssysteem met warmteterugwinning. Voorts spelen de bewoners zelf een bepalende rol in de beperking van hun energiegebruik, door de aanschaffing van energiezuinige apparatuur, zoals bijvoorbeeld waterbesparende douchekoppen en een speciale installatie om het wasmachinewater te verhitten.

Het energieproject van de koloniewoningen in het Excellent gebied Westerveld in Drenthe staat niet op zich zelf. In heel Nederland zijn er negentien zogeheten Excellente Gebieden benoemd. Deze worden begeleid en geadviseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen het Agentschap, daarvoor NOVEM), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Ook bij de bouw van de woningen in deze speciale gebieden wordt minder energie verbruikt, namelijk 25% energiezuiniger dan het huidige Bouwbesluit voorschrijft.