Nefit en Atag boos op Den Haag!

Nefit en Atag hebben gezamenlijk een persbericht naarbuiten gebracht waarin ze uithalen naar het recent gesloten Energieakkoord. Volgens beide bedrijven heeft het akkoord te weinig aandacht voor energiebesparing in individuele woningen met bijvoorbeeld een HR-Ketel.

Nefit vindt bij monde vann marketing manager Jan Blom dat er meer aandacht moet komen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Volgens hem zijn grote investeringen in windmolens op zee te abstract voor de doornsee nederlander. “Men kiest voor enkele grootschalige stappen voorwaarts, terwijl veel kleine stappen voorwaarts samen ook een flinke stap zijn.”

Isolatiefonds

Eugène Wissing, de Atag product manager, is van mening dat de 300 miljoen euro in het isolatiefonds een nieuwe energiezuinige hr-ketel in de wielen rijdt. “De cv-ketel sneeuwt onder,” zegt Wissing in een gezamenlijk persbericht dat Nefit en Atag in de aanloop naar de tweejaarlijkse installatievakbeurs VSK verspreiden.

Toelichting op installatievakbeurs

Nefit en Atag houden het het niet bij een persbericht. Op het VSK (tweejaarlijkse installatievakbeurs) zullen ze in de ketelhal onafhankelijke sprekers het Energieakkoord en de verbeterpunten daarvan laten toelichten.