stadsverwarming blijkt duurder dan verwarming cv-ketels

Begin april heeft de Vereniging Eigen huis een brief aan Minister Blok van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst gestuurd in reactie op de Warmtewet die in januari van dit jaar in werking is getreden.

In de brief beweert de Vereniging Eigen Huis dat huishoudens die zijn aangesloten op stadsverwarming jaarlijks tot wel enige honderden euro’s te veel betalen voor de geleverde warmte. Ook constateert de Vereniging onveilige situaties en lekkages.

Warmtewet begin dit jaar ingetreden

In de recente Warmtewet is wettelijk geregeld dat huishoudens die op dat op stadsverwarming – of een andere vorm van collectieve warmtevoorziening – zijn aangesloten, hetzelfde of minder betalen voor hun warmte dan huishoudens met een individuele cv-ketel. Bepalingen over gelijke kosten zijn in de wet opgenomen omdat niet alle huishoudens zelf kunnen kiezen voor een cv-ketel in huis. Want meer dan 500.000 huishoudens in Nederland hebben geen aansluiting op het aardgasnet. Zij zijn als het ware gedwongen hun warmte af te nemen uit het lokale systeem van stadsverwarming. Veelal gaat het dan om restwarmte van elektriciteitscentrales. Dit aantal huishoudens dat aangesloten is op stadsverwarming groeit nog steeds.

In kostenvergelijking oude gegevens voor cv-ketels gebruikt

Dat de kosten voor stadsverwarming, ondanks de bepalingen hierover in de wet, in de praktijk toch hoger uitvallen dan voor cv ketels, wijt de Vereniging Eigen Huis aan verkeerde berekeningen vooraf voor de kosten van cv-ketels. Die reële kosten zijn namelijk inmiddels veel lager dan een aantal jaren. Maar de kosten die als basis zijn genomen voor de onderlinge vergelijking zijn gebaseerd op een oud model cv-ketel 2005 (onderzoek van ingeniersbureau Royal Haskoning). In de afgelopen negen jaar zijn de energierendementen van de cv-ketels evenwel aanzienlijk toegenomen. Dit leidt er toe dat voor een gemiddeld huishouden verwarming via de cv-ketel goedkoper is dan bij gedwongen afname via het collectieve net. Met andere woorden: om aan de wettelijke bepalingen te voldoen zouden de kosten voor stadsverwarming naar beneden moeten worden bijgesteld.

Warmteverliezen in beide verwarmingssystemen gelijk

De Vereniging vermeldt in haar brief aan Minister Blok nog een verkeerde aanname in de kostenvergelijking. Die betreft het warmteverlies in de leidingen. In de berekeningen is uitgegaan van een lager verlies in een woning met stadsverwarming dan bij een woning die op aardgas wordt verwarmd. Maar volgens Eigen Huis echter liggen de verliezen in beide systemen op hetzelfde niveau en zouden zij geen verschil mogen maken in de berekening.

Meer lacunes in kostenvergelijking

Bovenop de voormelde lacunes in de rapportage somt de brief van de Vereniging nog een aantal kwestieuze aannames op, zoals de kosten voor een cv-ketel, de gasprijs voor het variabel warmtetarief, de kosten voor een onderhoudscontract, de kosten voor een warmtewisselaar, en de meerkosten voor de aansluiting van kookgelegenheid.

Bij stadsverwarming gevaar van onveiligheid en lekkages

Voorts brengt de Vereniging onder de aandacht van de Minister dat in de door haar onderzochte locaties in onder andere de gemeenten Almere, Breda, Leiden en Tilburg onveilige situaties en lekkages zijn gesignaleerd. In het geval van lekkage kan een het gebeuren dat een huis volloopt met vrijwel kokend heet water van 90 graden Celcius. De schadekosten kunnen in een dergelijke situatie oplopen tot € 350 000. Een oplossing voor dit probleem zou een zogenoemde ‘aardschakelaar’ voor stadsverwarming zijn.